Kawanishi N1K1J

 

1/48 Tamiya Kawanishi N1K1J "George" por Amaru Tincopa